Summary information of clone 510c6


cloneclusterchromosomecosmidCDSgenesize
510c6 CELK04174 4 Y54G2A 0.88
accession No.YAC hybridization
AV187313(5') AV176249(3')

(no image)

BLASTX

[sequence] [blastx] [blastn] [WormBase]


[DB home][top]