Summary information of clone 526f12


cloneclusterchromosomecosmidCDSgenesize
526f12 CELK02448 4 Y55F3AM 2.75
accession No.YAC hybridization
AV188619(5') AV177268(3')

(no image)

BLASTX

[sequence] [blastx] [blastn] [WormBase]


[DB home][top]