Summary information of clone 605e5


cloneclusterchromosomecosmidCDSgenesize
605e5 CELK00344 1 C34G6 0.50
accession No.YAC hybridization
AV192451(5') AV180307(3')

(no image)

BLASTX

[sequence] [blastx] [blastn] [WormBase]


[DB home][top]