Summary information of clone 679g8


cloneclusterchromosomecosmidCDSgenesize
679g8 CELK02998 1 W01A8 2.26
accession No.YAC hybridization
AV198494(5') AV185552(3')

(no image)

BLASTX

[sequence] [blastx] [blastn] [WormBase]


[DB home][top]