Motif confirmation by HMMer


hmmpfam - search a single seq against HMM database
HMMER 2.1.1 (Dec 1998)
Copyright (C) 1992-1998 Washington University School of Medicine
HMMER is freely distributed under the GNU General Public License (GPL).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/niguts/usr02/tshini/ykclst/db/Pfam_fs
Sequence file:      hmm2/seq/F13B10.2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Query: F13B10.2 CE05598 locus:rpl-3 60S ribosomal protein L3 status:Confirmed SW:P50880 protein_id:CAA90183.1

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model     Description               Score  E-value N
--------    -----------               -----  ------- ---
Ribosomal_L3  Ribosomal protein L3           576.4  1.9e-169  1
RNA_pol_Rpb2_6 RNA polymerase Rpb2, domain 6       3.6    1.3  1

Parsed for domains:
Model     Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
--------    ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
RNA_pol_Rpb2_6  1/1   84  100 ..   1  17 [.   3.6   1.3
Ribosomal_L3   1/1   50  345 ..   1  299 []  576.4 1.9e-169

Alignments of top-scoring domains:
RNA_pol_Rpb2_6: domain 1 of 1, from 84 to 100: score 3.6, E = 1.3
        RF  xxxxxxxxxxxxxxxxx
          *->gvvAsligfvehnqSpr<-*
           +v+A+++g+v+ q+pr
  F13B10.2  84  MVIAGVTGYVDTPQGPR  100

Ribosomal_L3: domain 1 of 1, from 50 to 345: score 576.4, E = 1.9e-169
          *->KaGMThifredgkPGSKmhKkEelvpVTvietpPmvVvqvktyeeTp
           KaGMThi+r+++kPGSK++KkE++++VT++etpPmv+ +v++y++Tp
  F13B10.2  50  KAGMTHIVRDVDKPGSKVNKKEVVEAVTIVETPPMVIAGVTGYVDTP 96

          dGyralqvgwaehkseevnrrllghfaKskKKAftkyakkyetedGKksI
          +G ral+++waeh+see++rr++ ++aKskKKAftkyakk+++edGKk I
  F13B10.2  97 QGPRALTTIWAEHLSEEARRRFYSNWAKSKKKAFTKYAKKWQDEDGKKLI 146

          ereLeriKKYcsViRViaHTqvrpkrgLaqKKAhvmEirvnGGtnadkie
          e++++++KKYcs iRViaHTq+ +r +qKKAh+ Ei+vnGGt+ +k++
  F13B10.2  147 EADFAKLKKYCSSIRVIAHTQMKILR-RRQKKAHLVEIQVNGGTIEQKVD 195

          vgqeikektvavedvFregeyVDVtGvTKGKGFqGvvKRWGfkrlPasHg
          +++e+ ek+v v+ vF+++e++D +GvT+G+GF+Gv+ RW++k+lP ++
  F13B10.2  196 WAREHLEKQVQVDTVFAQDEMIDTIGVTRGHGFKGVTSRWHTKKLP--RK 243

          tskghRkvGsiGawhppGRVfkgvkmaGqmGnhhrTeqNlkivridqeq.
          t+kg+Rkv++iGawhp+ RV ++v++aGq+G hhrT++N ki+ri+++
  F13B10.2  244 THKGLRKVACIGAWHPS-RVAFTVARAGQKGFHHRTIINNKIYRIGKSAl 292

          ..dDGkaknaeTefDlTeKtItPmGGFvhYGeVknnlllVKGsVPGpkkr
          +++  ++n++TefDlT KtItPmGGF++YG+V +++++ G+V Gpkkr
  F13B10.2  293 teEG--KNNGSTEFDLTQKTITPMGGFPRYGIVNQDYIMLRGAVLGPKKR 340

          lVtir<-*
          l t+r
  F13B10.2  341 LITLR  345[DB home][top]