Motif confirmation by HMMer


hmmpfam - search a single seq against HMM database
HMMER 2.1.1 (Dec 1998)
Copyright (C) 1992-1998 Washington University School of Medicine
HMMER is freely distributed under the GNU General Public License (GPL).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/niguts/usr02/tshini/ykclst/db/Pfam_fs
Sequence file:      hmm2/seq/F19F10.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Query: F19F10.9 CE27372  status:Partially_confirmed TR:O01524 protein_id:AAK72085.1

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model    Description                 Score  E-value N
--------  -----------                 -----  ------- ---
SART-1   SART-1 family               1510.4     0  1
DUF492   Protein of unknown function (DUF492)     6.1    0.8  1
CDtoxinC  Cytolethal distending toxin C         5.2    1.7  1
TFIID-18  Transcription initiation factor IID, 18kD   5.2    3.4  1
Prothymosin Prothymosin/parathymosin family        4.9    2.4  1
MuDR    MuDR family transposase            3.7    5.4  1

Parsed for domains:
Model    Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
--------  ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
TFIID-18   1/1    2  14 ..  80  93 .]   5.2   3.4
MuDR     1/1   127  138 ..  163  174 .]   3.7   5.4
DUF492    1/1   330  355 ..  304  329 .]   6.1   0.8
CDtoxinC   1/1   588  603 ..  70  85 ..   5.2   1.7
Prothymosin  1/1   610  636 ..  84  111 .]   4.9   2.4
SART-1    1/1   43  797 ..   1  824 [] 1510.4    0

Alignments of top-scoring domains:
TFIID-18: domain 1 of 1, from 2 to 14: score 5.2, E = 3.4
          *->mkellkkarKqfde<-*
           +++++ k+rKqfd+
  F19F10.9   2  SSKYS-KKRKQFDD  14

MuDR: domain 1 of 1, from 127 to 138: score 3.7, E = 5.4
          *->YskAWRakeiAv<-*
           Ysk ++ak++A
  F19F10.9  127  YSKVLKAKKLAD  138

DUF492: domain 1 of 1, from 330 to 355: score 6.1, E = 0.8
          *->klkrefvkkdlekkikkIlkgrtein<-*
           +l +ef  d ++++k++kg++e n
  F19F10.9  330  ELASEFYTQDEMTQFRKVKKGKKEKN  355

CDtoxinC: domain 1 of 1, from 588 to 603: score 5.2, E = 1.7
          *->evKtkdkelvedpgGy<-*
           e+K k+k +++d+gG+
  F19F10.9  588  ELKEKEKRKLRDQGGW  603

Prothymosin: domain 1 of 1, from 610 to 636: score 4.9, E = 2.4
          *->aatdKRvAEDDEDdDvetKKqKktDEDD<-*
           a+ + R+ DDED  e KK K  ED+
  F19F10.9  610  APSNARIDSDDEDALEEAKKRK-WSEDE  636

SART-1: domain 1 of 1, from 43 to 797: score 1510.4, E = 0
          *->msdNsspasSsRkPAtkeRePssRsFsPiPenGdadvLSIEETNKLR
           ++dN++pa+S              +SIEETNKLR
  F19F10.9  43  PEDNGEPADS---------------------------MSIEETNKLR 62

          akLGLKPLEineekekkglsdaSssqGetKedhvdedaqkYkneWwkklh
          a+LGL+PLE+n++ke++++++    t+e++++ed+++++    h
  F19F10.9  63 ASLGLAPLETNDNKERDANDG-------TNEKIYNEDGFEFR-------H 98

          kkakNlkkkkktkeirEKLeqakekRnlkqkktkiKTLaEdDeeiDvddv
          +ka+N+++kkk+k+i+EKLe+ak+kR++++k++k+K+La++Dee  d++
  F19F10.9  99 RKAENISDKKKEKDIKEKLEIAKAKRDVYSKVLKAKKLADSDEE---DSA 145

          aaWInKmRqvenerleaderaksleeldeefgvStlvekKKKnkkpnrnd
          a+++nKmRq+e+e+++a++ra+++++ldee+gvS++v+k  +kkp++++
  F19F10.9  146 ASFVNKMRQKEDEAKKAADRAAAFDQLDEELGVSAIVDK---VKKPKKPK 192

          nygesdleGlkVeHgiedftEgdtviLTLKDkdvLdedeeDvLvNvnmvD
          ++g+sd++G++++Hg+e+f+Eg ++iL+L+Dk+vLd+++ +vLvN+n++D
  F19F10.9  193 TKGPSDTAGMVIGHGREAFIEG-DQILVLQDKGVLDDGD-EVLVNPNLLD 240

          keRkkkNVelrKenppyknYyveeEdvDDfgnqkersvlakydeeleGeq
          +eR+++NVelrK+++p++n+  +EdvD+fgn+k+++vlakyde+leGeq
  F19F10.9  241 NERHVRNVELRKRKDPNRNF---DEDVDEFGNAKNFGVLAKYDETLEGEQ 287

          kkekrSLdvngtvdkerekrkkeketrtKlagkrlesletskyrlaseky
          kk++r Ld++g+vd+e+e+r++e+++r+K+agkrleslet+ky+lase+y
  F19F10.9  288 KKQFR-LDEHGGVDLEEERREMEAFRRMKMAGKRLESLETKKYELASEFY 336

          skeemvkfkKrKrkkkvKkirekeawdvlkaddllPlgqGeasensDfgs
          +++em++f+K+K++kk+K+ir+++  vlka+dl+P+++ a+e++Dfg+
  F19F10.9  337 TQDEMTQFRKVKKGKKEKNIRKRK---VLKASDLVPVEK--AGEGRDFGR 381

          rkRdsDEPEDEGLKKEKqDGKDkigrfrrdEvdeedeevekvkpvargng
          r+RdsDEPEDEGLKKEKqDGKD++g+++++Ev+e++++++k+k+++rgng
  F19F10.9  382 RRRDSDEPEDEGLKKEKQDGKDEDGEISDKEVPESSSDNGKWKKAMRGNG 431

          vDdervqnlRsKHqiaedDdeDndllfSGGvDLtvdvedDdAeidLqkel
          vD++r+q+lRsKHqiaedDd+Dndl+fSGGvDLt++v+dD+Ae++L+++l
  F19F10.9  432 VDLQRLQKLRSKHQIAEDDDSDNDLMFSGGVDLTGVVIDDNAEEELSSIL 481

          akdRklkQkdnkqsindpgkkveellqkeevlqmekeeeedGlvedeleg
          ak+Rk+kQ+d+kq++nd+gkkv+++l++ ++++me++eeed v++++eg
  F19F10.9  482 AKTRKVKQIDGKQMDNDVGKKVQDILTS-HGVKMEIDEEED--VKPLKEG 528

          yIvvnattEfcrtlGeIptyglagnrdLeDdndimdfektEeesenvekl
          +I++++ttE+cr++GeI+t+gl+gnr+ +D++++++++++E+e+e++e++
  F19F10.9  529 QIYIDSTTEYCRHVGEITTLGLGGNRT-VDVSEVKKVKEEEMEQEGSEGF 577

          sdessAKvDKELKEKEKetlenigtwlevnedEpsnARiDsDDEDALEEA
          +++++AKvDKELKEKEK++l+++g+wl+++e++psnARiDsDDEDALEEA
  F19F10.9  578 EKWKRAKVDKELKEKEKRKLRDQGGWLAAGEPAPSNARIDSDDEDALEEA 627

          KKRKlvekqkedvdsleekegdakilDEepdvnkNigvenalklalkKgy
          KKRK++e+++ed+d++e+k+++a++l++e+dv+k gv+++lkla++Kgy
  F19F10.9  628 KKRKWSEDEEEDEDMEEDKDDYAPALGQEVDVSK--GVGRMLKLAGQKGY 675

          LeneleknrrskkeldhLsekfyeiedkerlfGALeylktakKlnrrdki
          L+n+ +++++s+++ldhL++k+++++d++r++  +++++akK++r++++
  F19F10.9  676 LQNP-NAKSHSGPSLDHLKNKTTQRIDGQRFD---PDDRNAKKADRLNSQ 721

          hrgpeidfkekhdYKPdVkidYvDefGreLtpKEAFRYyLShkFHGKgsG
          hrgp+++f+ekhdYKPdV+i+YvD++Gre+++K+A+R +LS+kFHG+++G
  F19F10.9  722 HRGPVMPFAEKHDYKPDVNISYVDRKGREMDAKDAYR-ELSYKFHGRNPG 770

          KnKlEKRlkRleeeeRmkkmsSsDtpL<-*
          K++lEKR++R+++eeRm+k++S+DtpL
  F19F10.9  771 KKQLEKRANRKDKEERMLKTNSYDTPL  797[DB home][top]