Motif confirmation by HMMer


hmmpfam - search a single seq against HMM database
HMMER 2.1.1 (Dec 1998)
Copyright (C) 1992-1998 Washington University School of Medicine
HMMER is freely distributed under the GNU General Public License (GPL).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/niguts/usr02/tshini/ykclst/db/Pfam_fs
Sequence file:      hmm2/seq/F27C1.6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Query: F27C1.6 CE09718  status:Partially_confirmed TR:P91280 protein_id:AAB37651.1

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model     Description                Score  E-value N
--------   -----------                -----  ------- ---
Utp14     Utp14 protein              1018.4  1.6e-302  1
RecO     Recombination protein O          10.1   0.058  1
Sybindin   Sybindin-like family            4.2    4.9  1
Rhabdo_glycop Rhabdovirus spike glycoprotein       2.2     5  1

Parsed for domains:
Model     Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
--------   ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
RecO      1/1   220  271 ..  216  276 .]  10.1  0.058
Sybindin    1/1   438  453 ..  205  220 .]   4.2   4.9
Rhabdo_glycop  1/1   525  542 ..  483  500 ..   2.2    5
Utp14      1/1    1  643 [.   1  795 [] 1018.4 1.6e-302

Alignments of top-scoring domains:
RecO: domain 1 of 1, from 220 to 271: score 10.1, E = 0.058
          *->AkefsdlsalgqPALPDPaaelkietraeLkqlldskleelsrverl
           +kef dl+a+   DP a+  ++ + L+  ++ ++ +  +
   F27C1.6  220  LKEFDDLVAR------DPSAAHEKLAEMDLQRIMERGSLKHRG---Q 257

          relsksfaparall<-*
          +++k+ ++++a+
   F27C1.6  258 NQKFKQMLEKHASR  271

Sybindin: domain 1 of 1, from 438 to 453: score 4.2, E = 4.9
          *->rcELFdekLdqyvrsi<-*
           r+E Fdek +++v+s+
   F27C1.6  438  RAETFDEKVEKAVDSA  453

Rhabdo_glycop: domain 1 of 1, from 525 to 542: score 2.2, E = 5
          *->knpvdlvdlwlsnWgfwl<-*
           k++v +vdl l +Wg+w+
   F27C1.6  525  KEKVKDVDLNLAGWGSWV  542

Utp14: domain 1 of 1, from 1 to 643: score 1018.4, E = 1.6e-302
          *->eSdDeedESdseeeEedsdDdaHqklLqaitsldtvkkikeskrskr
           +SdD+++      dD+aHqklLq+i++++tvkk++++k+sk+
   F27C1.6   1  MSDDSDL-----------DDVAHQKLLQSIHTPGTVKKNRLKKASKT 36

          .kktesykesefnssrdtdsakealglkdlldplkTskklsqlkkklnrk
          +++++s+++++++s+++t++ak++lg+++l++++kT+kk+++++++++++
   F27C1.6  37 kTDATSLLSHLTVSRPSTNKAKQSLGIGGLESTEKTGKKRKSEATADETT 86

          tikgkksveeiPLpkpeaekrieRkvAyelvkkeltskWdplVkqnRerL
          t+k++ks+++iPL+++ea+k+ie+k+A++++kke+t++W++lV++nR+
   F27C1.6  87 TKKKLKSKTLIPLKDVEARKEIEGKIAFTDLKKEVTQNWTELVQSNRV-- 134

          ERqAAYEqtknDLEkWkPivADnRkAdqlIFPLnketvgvstvenARPLn
                      +dqlIFPL+k++++++++e
   F27C1.6  135 -------------------------SDQLIFPLTKPDGIMWGDE------ 153

          taiaSqfkprTEleekmaqvLqdaelentekllkakelellkassltlEe
                       +te++l++ke+el+ka++ +++
   F27C1.6  154 ---------------------------KTEPVLTEKEMELMKATD--IKM 174

          akkRrkelarMReLmfreEaKaRriKKIKSKtYHKikKkeKmKealkefe
          ak+R+++++rMR++++++EaK+R++KKIKSK+YH+i+K+eK+K++lkef+
   F27C1.6  175 AKDRLSQMQRMRAIVGIQEAKNRYMKKIKSKGYHRILKREKRKQLLKEFD 224

          sLqkvdPeaAeEeleklEkaRvkERMtLKHKNtgkWAKrmlerGLakrdd
          +L+++dP+aA+E+l++++++R++ER++LKH+++++++K+mle++ a+r++
   F27C1.6  225 DLVARDPSAAHEKLAEMDLQRIMERGSLKHRGQNQKFKQMLEKH-ASRNP 273

          etRkalsEqLrkgreLkqKmqvtnedseedekveeevselsDvdneskei
          e++k+l+E+Lr+greLk+K+++t+eds+++++   ++++D++n++k+i
   F27C1.6  274 EVKKLLDEHLRMGRELKAKVATTAEDSDGEAP-----TSTEDPQNKKKSI 318

          vdteekklkngetedvkeagtmslpekarelkkenvraleaverkeEqee
          +++++++++++e+e++k++gt++++++++++++++v++++++++k  +
   F27C1.6  319 HELIKDAAQEAEKESRKQVGTALVDTFLEDSDAQKVTLAQMRAKK----R 364

          ieelekdgeeknskksrevkgrrvfgagsekEdkkeskqksdkrldnsvs
          +e+++++++++n+++sre+++++v+++++ekEd+k++kqk++k+l++++s
   F27C1.6  365 QEAAITRSISANTGASRENPLFDVDDTWQEKEDAKKAKQKKKKLLKAKES 414

          edndleksednkksgqgkvasvareesaieeaeplegklqkpaqktqsak
            ++   k+++gkv++v++++++++ea+++e++++k++++++sa+
   F27C1.6  415 -----AR-----KGTIGKVSYVDKNYDPKMEAKRAETFDEKVEKAVDSAG 454

          aLaaekskknkeidepklskqasktevnispdvdgvkAmnknekaelkkk
          ++aaek++k++eid++k++++++++++++s+d++
   F27C1.6  455 VHAAEKRQKEIEIDPSKFLELNTNDLTQVSSDFV---------------- 488

          kkkkekskdsesllttkeasqrvdgvptiddedleekedeeeaeqaelIa
                           ek+d++++e+a++I+
   F27C1.6  489 -----------------------------------EKMDQFDEEAAQVIN 503

          eAFaGDDVvadFekdKeevveqEkpkpEvDltLPGWGsWaGvQkKaGvgp
          eAF++DDV++dFe++Ke+v+e+Ek+k +vDl+L+GWGsW+G    p
   F27C1.6  504 EAFKDDDVIGDFEDMKEGVKEKEKVK-DVDLNLAGWGSWVG--------P 544

          kmvkkKrkqklikkadpkkRkDknlknVIInEKvnkKAGiaKlqvsslPF
          +m++kKr+q++++ka++k+R+D+++++VII+E++++K+Gi+K+q++slPF
   F27C1.6  545 GMTEKKRRQNFVIKAKEKRRRDGERNGVIIAENMTAKDGIGKIQPRSLPF 594

          PFtsreqYErSlrmPiGpEWnpetafqkLtrPrVVtKaGqvIkPiKaee<
          P++++e+YE++l++P+G+EWn+e+++++L++P+VV++aG++I+Pi++++
   F27C1.6  595 PYSRVEDYEAVLKQPLGLEWNMEKMRDELCKPAVVVEAGRAIRPINKKH 643

          -*

   F27C1.6   -  -[DB home][top]