Motif confirmation by HMMer


hmmpfam - search a single seq against HMM database
HMMER 2.1.1 (Dec 1998)
Copyright (C) 1992-1998 Washington University School of Medicine
HMMER is freely distributed under the GNU General Public License (GPL).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/niguts/usr02/tshini/ykclst/db/Pfam_fs
Sequence file:      hmm3/seq/F48E8.6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Query: F48E8.6 CE02758  status:Partially_confirmed SW:Q09568 protein_id:AAC46543.1

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model     Description               Score  E-value N
--------    -----------               -----  ------- ---
RNB      RNB-like protein             558.3  4.9e-164  1
SRP19     SRP19 protein               7.4    1.5  1
Ribosomal_L19e Ribosomal protein L19e           4.9    2.9  1
OTCace     Aspartate/ornithine carbamoyltransfera   4.7    2.8  1

Parsed for domains:
Model     Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
--------    ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
Ribosomal_L19e  1/1   26  45 ..  129  148 .]   4.9   2.9
SRP19      1/1   455  480 ..  78  104 .]   7.4   1.5
OTCace      1/1   528  541 ..  134  146 ..   4.7   2.8
RNB       1/1   220  607 ..   1  406 []  558.3 4.9e-164

Alignments of top-scoring domains:
Ribosomal_L19e: domain 1 of 1, from 26 to 45: score 4.9, E = 2.9
          *->naFkskrhLveYIkkhkadk<-*
           n F + + eYI k+++d+
   F48E8.6  26  NNFNPRKIFTEYISKEETDA  45

SRP19: domain 1 of 1, from 455 to 480: score 7.4, E = 1.5
          *->dg.GLynidvktKekLlreIAkkikekr<-*
           dg++ + ++k+K+ l IA+ ++kr
   F48E8.6  455  DGnT--PFEIKEKTLMLHRIAQVLRQKR  480

OTCace: domain 1 of 1, from 528 to 541: score 4.7, E = 2.8
          *->kVGkkiaE.FGltg<-*
           +V+kkiaE+F++++
   F48E8.6  528  EVAKKIAEnFPEHA  541

RNB: domain 1 of 1, from 220 to 607: score 558.3, E = 4.9e-164
          *->enaeakegqlvvasikrerwpitslhPlGelveiLGnigdpeieida
           ++ +++e +l++a+i+ +w ++s ++ G+lv+ LG+ g+ ++e++
   F48E8.6  220  SRPKDFERFLYTAKIT--DWRAESVYADGRLVKLLGMSGEIDTETER 264

          iLrehdipledfskvveealklep.ewepaydLPateieeeelkkRrDLr
          i +eh+i +++fs++++e l++++ e+    +++++ e+ +RrD+r
   F48E8.6  265 IVYEHQIDHREFSDECLESLPITTaEN--------WKVPDAEFEYRRDFR 306

          dlliftIDpegarDiDDAlsvkkldngg.q...gyeLgVHIADVthyVkp
          + +ftIDp++arD+DDAl++k++d++++++++g+e+gVHIADVt ++k+
   F48E8.6  307 SDIVFTIDPKTARDLDDALHAKHIDDCDgKgtpGLEIGVHIADVTFFLKE 356

          gSsLDkEAakRgtsvYLPqkviPMLPeeLsnglCSLkpnedRlAlScemt
          g++LDk+A +Rg+s+YL q+viPMLP++L+++lCSL+p++dRl +S +++
   F48E8.6  357 GTELDKWASERGNSTYLSQTVIPMLPRILCEQLCSLNPGVDRLSFSTVFK 406

          lDssGadseitdveigkSVIrskarltYeevdeiLedp.kdelvdevkni
          +++++  e++dv++g+SVIrs+++l+Ye++++++e+p+kd+++de+++i
   F48E8.6  407 MSYEA---ELYDVWFGRSVIRSRVKLAYEHAQDFIENPeKDFTCDELPDI 453

          .d.etseplveslrllselakllrkkRlkrGaidldlpetkfdldedNag
          +d++t+++++e+ ++l+++a++lr+kR+++Ga++++lp +kf lded +
   F48E8.6  454 sDgNTPFEIKEKTLMLHRIAQVLRQKREDSGALRIELPRLKFALDED--K 501

          evevieisvsieertdahslveEfMllANeaVArhlyehfipgallRrHp
          +++ + i  +e d+++lveEfMllAN++VA++++e+f+++allR+Hp
   F48E8.6  502 KPQGVSI----YEIKDSNKLVEEFMLLANMEVAKKIAENFPEHALLRNHP 547

          pPslekleslvefltelglkkksteetaatvtskelatllkkckdrpsee
          pP+++++++ e++ ++g+ ++++    ts l t+l+k++++++++
   F48E8.6  548 PPKEKMIKDVAEQCARIGFPLDGR-------TSGLLSTSLRKYQGKSRLD 590

          lletlllrslkrakYsv<-*
          ++ +++ sl+++ +++
   F48E8.6  591 MCIRQVISSLTIKPMQQ  607[DB home][top]