Motif confirmation by HMMer


hmmpfam - search a single seq against HMM database
HMMER 2.1.1 (Dec 1998)
Copyright (C) 1992-1998 Washington University School of Medicine
HMMER is freely distributed under the GNU General Public License (GPL).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/niguts/usr02/tshini/ykclst/db/Pfam_fs
Sequence file:      hmm3/seq/K01C8.9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Query: K01C8.9 CE02270  GTP-binding protein status:Confirmed TR:Q21086 protein_id:CAA88860.1

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model  Description                  Score  E-value N
-------- -----------                  -----  ------- ---
MMR_HSR1 GTPase of unknown function           365.0  7.9e-106  1
FeoB   Ferrous iron transport protein B        20.2  2.7e-05  1
DUF327  Protein of unknown function (DUF327)       5.6    3.8  1
DCX   Doublecortin                   4.9    5.8  1
LTV   Low temperature viability protein        4.6    2.9  1
Orbi_VP4 Orbivirus VP4 core protein            3.9    2.7  1
Nuclease S1/P1 Nuclease                  3.8    2.6  1
Flu_PB2 Influenza RNA-dependent RNA polymerase subun   1.9    7.7  1

Parsed for domains:
Model  Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
-------- ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
LTV    1/1   69  94 ..  486  511 .]   4.6   2.9
Nuclease  1/1   168  191 ..  292  315 .]   3.8   2.6
Orbi_VP4  1/1   194  202 ..  643  651 .]   3.9   2.7
FeoB    1/1   264  314 ..   1  53 [.  20.2 2.7e-05
Flu_PB2  1/1   295  322 ..  505  532 ..   1.9   7.7
DCX    1/1   359  388 ..   1  35 [.   4.9   5.8
MMR_HSR1  1/1   137  413 ..   1  304 []  365.0 7.9e-106
DUF327   1/1   514  534 ..   1  21 [.   5.6   3.8

Alignments of top-scoring domains:
LTV: domain 1 of 1, from 69 to 94: score 4.6, E = 2.9
          *->reekekrKsaleeldkeRrvekrARe<-*
           re+++ r++a++e k+ r+ekr +
   K01C8.9  69  REKIKVRQEAAKEAAKIHRIEKRKNN  94

Nuclease: domain 1 of 1, from 168 to 191: score 3.8, E = 2.6
          *->VekRlAqGGvRLAaiLNrifsses<-*
           Ve ++++GG+RL  LN i  ++
   K01C8.9  168  VEDQVLKGGKRLVLLLNKIDLVPR  191

Orbi_VP4: domain 1 of 1, from 194 to 202: score 3.9, E = 2.7
          *->VesWldyLR<-*
           V++Wl+yLR
   K01C8.9  194  VQKWLEYLR  202

FeoB: domain 1 of 1, from 264 to 314: score 20.2, E = 2.7e-05
          *->LvGNPNVGKSTLFNAL.TGanqkVGNWPGVTVEKKeGklkykGedie
           +vG PNVGKS+ +N L+ ++ VGN PG T E+ e++l  ++ i
   K01C8.9  264  VVGFPNVGKSSVINSLkRRKACNVGNLPGITKEIQEVEL---DKNIR 307

          ivDLPGi<-*
          ++D PG+
   K01C8.9  308 LIDSPGV  314

Flu_PB2: domain 1 of 1, from 295 to 322: score 1.9, E = 7.7
          *->tErikvsidrnLrvrdqsGnVllsiedv<-*
           +E  v++d+n r++d+ G +l s d+
   K01C8.9  295  KEIQEVELDKNIRLIDSPGVILVSQKDL  322

DCX: domain 1 of 1, from 359 to 388: score 4.9, E = 5.8
          *->lvlnrrrdvksfdalLedLtr.vTeviklptGaAvr<-*
           l +n  ++s d++L +L r+++  l++G +r
   K01C8.9  359  LHYNLAD-FNSVDQFLAQLARrIGK---LRRG--AR  388

MMR_HSR1: domain 1 of 1, from 137 to 413: score 365.0, E = 7.9e-106
          *->alkqvkkvieeaDvileVvDARdPlssrnpelekyvkkkpkKklILV
           + +v+k +e aDvi++V+DARdPl+sr++ +e++v+k +k +l+L+
   K01C8.9  137  YASEVRKTVEIADVIIQVLDARDPLGSRSKSVEDQVLKGGK-RLVLL 182

          lNKaDlapkseevveewkkygekegptisakhasg...gllkkdvskalq
          lNK+Dl+p+ e+v++w++y+++++pti +k ++++++ ++++++s++l+
   K01C8.9  183 LNKIDLVPR--ENVQKWLEYLRGQFPTIAFKASTQeqkSNIGRFNSAILN 230

          peeqg.leeaiallesLkeegdkpeievqPgpqpkkksirVgviGyPNVG
          + e++++++a++++++L ++++++ i     k+sirVgv+G+PNVG
   K01C8.9  231 NTETSkCVGADIVMKILANYCRNKDI---------KTSIRVGVVGFPNVG 271

          KSSLINaLvgkkrkskpaiVsnrPGtTrdiqeiklkhkdkkieLiDTPGi
          KSS+IN+L ++k+  ++V+n PG+T++iqe+ l  dk+i+LiD+PG+
   K01C8.9  272 KSSVINSLKRRKA----CNVGNLPGITKEIQEVEL---DKNIRLIDSPGV 314

          rfpssvdesvgkdelkLaltgvirtekviepadavlllidllekysdeqd
          ++ s++d +   ++al+++ir++++++p+ +v++++++++k++ +++
   K01C8.9  315 ILVSQKDLDP----IEVALKNAIRVDNLLDPIAPVHAILRRCSKET-IML 359

          ekiaglieipreeededellviiaknrgdLlkkggepdlnraakivlkdf
          ++ + ++   + d +l+ +a++ g+L++ g +pd+n aak vl+d+
   K01C8.9  360 HYNLADFN------SVDQFLAQLARRIGKLRR-GARPDVNAAAKRVLNDW 402

          rtGklgwvtlp<-*
          +tGkl ++t+p
   K01C8.9  403 NTGKLRYYTHP  413

DUF327: domain 1 of 1, from 514 to 534: score 5.6, E = 3.8
          *->MkVnnliktsLknkevdskKs<-*
             n+likt++k ++++skK+
   K01C8.9  514  VQLNKLIKTAIKKQKKKSKKT  534[DB home][top]