Motif confirmation by HMMer


hmmpfam - search a single seq against HMM database
HMMER 2.1.1 (Dec 1998)
Copyright (C) 1992-1998 Washington University School of Medicine
HMMER is freely distributed under the GNU General Public License (GPL).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/niguts/usr02/tshini/ykclst/db/Pfam_fs
Sequence file:      hmm4/seq/T14F9.1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Query: T14F9.1 CE07497  ATPase subunit status:Confirmed SW:Q22494 protein_id:AAA91266.1

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model      Description               Score  E-value N
--------    -----------               -----  ------- ---
V-ATPase_H   V-ATPase subunit H           944.1  3.7e-280  1
Armadillo_seg  Armadillo/beta-catenin-like repeat    11.7    0.16  4
FGGY_C     FGGY family of carbohydrate kinases,   3.4    7.4  1
ATP-sulfurylase ATP-sulfurylase              1.7     9  1

Parsed for domains:
Model      Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
--------    ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
Armadillo_seg   1/4   198  229 ..   1  30 [.   7.0   3.4
Armadillo_seg   2/4   240  281 ..   1  40 []   2.7    57
ATP-sulfurylase  1/1   376  389 ..  336  349 .]   1.7    9
Armadillo_seg   3/4   377  397 ..  13  31 ..   0.3 2.7e+02
V-ATPase_H    1/1   14  413 ..   1  438 []  944.1 3.7e-280
FGGY_C      1/1   394  419 ..  209  234 .]   3.4   7.4
Armadillo_seg   4/4   425  448 ..  18  40 .]   1.7 1.1e+02

Alignments of top-scoring domains:
Armadillo_seg: domain 1 of 4, from 198 to 229: score 7.0, E = 3.4
          *->npenkqavveaGalppLvqLLs..pdeevqee<-*
           ++e++ + v++ +++ Lv L++++++++q +
   T14F9.1  198  HDEYRHEFVDSDGVQTLVTALNgkTNFQLQYQ  229

Armadillo_seg: domain 2 of 4, from 240 to 281: score 2.7, E = 57
          *->npenkqavveaGalppLvqLLs..pdeevqeeAawALsNLaa<-*
           n + +  +G +++L + Ls++++e+v + ++  N+ +
   T14F9.1  240  NADIARKAPSLGLIQALGDILSesTKEKVIRIILASFVNILS  281

ATP-sulfurylase: domain 1 of 1, from 376 to 389: score 1.7, E = 9
          *->EVvkiLveyyksla<-*
           EVvkiL++ ++s +
   T14F9.1  376  EVVKILIKLLESSH  389

Armadillo_seg: domain 3 of 4, from 377 to 397: score 0.3, E = 2.7e+02
          *->alppLvqLLs..pdeevqeeA<-*
           ++++L++LL+++ d+ ++++A
   T14F9.1  377  VVKILIKLLEssHDPLILCVA  397

V-ATPase_H: domain 1 of 1, from 14 to 413: score 944.1, E = 3.7e-280
          *->miadtshlqeiasevRarkiNWqsYlRSqmIseeDydfIkaleqaks
           m+++ts+lq +a+e+R++k+NW+sY+RSqmI+e+Dy+fI+++e+aks
   T14F9.1  14  MLNATSRLQLEAQELRNNKPNWGSYFRSQMIQEDDYNFITSFENAKS 60

          keeradvLsanndatSGFKVNGkaaktflnLlShiskddtVqYvLtLiDD
          keer++vL+ann+    NG+aakt++nL+++++kd++V+YvLtL+DD
   T14F9.1  61 KEERDQVLAANNA-------NGQAAKTMANLITQVAKDQNVRYVLTLFDD 103

          mLqeDksRvsiFkdaAaklkrtiwqlFlglLnRqDqfivhmtarIiAKLA
          mLqeDksRv++F++aAa++krt+w+++lg+L+RqD+fiv+++++IiAKLA
   T14F9.1  104 MLQEDKSRVELFHSAAARQKRTVWSQYLGILQRQDNFIVNQMSSIIAKLA 153

          cwGpelmeksdLnyylnfLkeqLqsqstnndYiqtvaRCLQmmLrvdEYR
          c+G+++me++dL+yy++fLkeqL++ st+ndY++t+aRCLQmmLr+dEYR
   T14F9.1  154 CFGTTRMEGQDLQYYFSFLKEQLKN-STTNDYMNTTARCLQMMLRHDEYR 202

          DVIWLHEKKFmPTLFKIfafvaedGvstliaaLlrsnkvgfQLQYqliFc
                  ++fv++dGv+tl++aL ++k++fQLQYqliF+
   T14F9.1  203 -----------------HEFVDSDGVQTLVTAL--NGKTNFQLQYQLIFA 233

          iWlLTFNphiANekaqkrfnlIpiLsdILsestKEKVtRIvLAifrNlie
          +W+LTFN++iA +ka ++++lI++L+dILsestKEKV+RI+LA+f+N+++
   T14F9.1  234 VWCLTFNADIA-RKA-PSLGLIQALGDILSESTKEKVIRIILASFVNILS 281

          kaqdqevkKeaalaMvQckvLKqLqlLeqRKydDEDlteDvkfLtEeLee
          k++++evk+eaal+MvQck+LK+L+l++++KydD+Dl++DvkfLtEeL+
   T14F9.1  282 KVDEREVKREAALQMVQCKTLKTLELMDAKKYDDPDLEDDVKFLTEELTL 331

          svQdLSSFDEYasELrSGrLeWSPvHKSekFWrENAkRLNeknYeLLKiL
          sv+dLSS+DEY+sE+rSGrL+WSPvHKSekFWrENA+++N+k++e++KiL
   T14F9.1  332 SVHDLSSYDEYYSEVRSGRLQWSPVHKSEKFWRENASKFNDKQFEVVKIL 381

          vhLLEkKVRNGDVNAseDpiiLaVAchDiGeYVRhYPRGKs<-*
          ++LLE+     s+Dp+iL+VA+hDiGeYVRhYPRGK+
   T14F9.1  382 IKLLES---------SHDPLILCVASHDIGEYVRHYPRGKT  413

FGGY_C: domain 1 of 1, from 394 to 419: score 3.4, E = 7.4
          *->laEasqalnlerkkhyPpeteveeyq<-*
           l++as +++++ + +++ +t ve+yq
   T14F9.1  394  LCVASHDIGEYVRHYPRGKTVVEQYQ  419

Armadillo_seg: domain 4 of 4, from 425 to 448: score 1.7, E = 1.1e+02
          *->vqLLs.pdeevqeeAawALsNLaa<-*
           ++LL+ +d++v+ A+ A+ L
   T14F9.1  425  MRLLTaEDPNVRYHALLAVQKLMV  448[DB home][top]