Motif confirmation by HMMer


hmmpfam - search a single seq against HMM database
HMMER 2.1.1 (Dec 1998)
Copyright (C) 1992-1998 Washington University School of Medicine
HMMER is freely distributed under the GNU General Public License (GPL).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/niguts/usr02/tshini/ykclst/db/Pfam_fs
Sequence file:      hmm4/seq/W02B12.6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Query: W02B12.6 CE28096 locus:ars-1 alanyl-tRNA synthetase status:Confirmed TR:Q23122 protein_id:CAA91396.2

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model    Description                Score  E-value N
--------   -----------                -----  ------- ---
tRNA-synt_2c tRNA synthetases class II (A)       726.7  1.1e-214  1
DUF440    Protein of unknown function, DUF440     8.1    0.63  1
TerD     Bacterial stress protein           4.3    5.8  1
AstA     Arginine N-succinyltransferase beta subu   3.0    8.3  1
RTX     RTX N-terminal domain            1.8    3.2  1

Parsed for domains:
Model    Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
--------   ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
DUF440     1/1   159  170 ..  96  107 .]   8.1   0.63
TerD      1/1   227  246 ..   1  20 [.   4.3   5.8
RTX      1/1   536  545 ..  658  667 .]   1.8   3.2
AstA      1/1   687  695 ..  337  345 .]   3.0   8.3
tRNA-synt_2c  1/1   26  745 ..   1  780 []  726.7 1.1e-214

Alignments of top-scoring domains:
DUF440: domain 1 of 1, from 159 to 170: score 8.1, E = 0.63
          *->eddkefHvlWKk<-*
           ++d+e+ +WK+
  W02B12.6  159  PEDRECREIWKR  170

TerD: domain 1 of 1, from 227 to 246: score 4.3, E = 5.8
          *->fifynnlrsedGaVqhsGDN<-*
           ++f  r+++G+++h G N
  W02B12.6  227  IVFMSSVRDSCGQIRHLGKN  246

RTX: domain 1 of 1, from 536 to 545: score 1.8, E = 3.2
          *->dtGaLTIDgt<-*
           dtG L IDg+
  W02B12.6  536  DTGHLLIDGR  545

AstA: domain 1 of 1, from 687 to 695: score 3.0, E = 8.3
          *->GdsVRlVal<-*
           G+sVR+Val
  W02B12.6  687  GASVRVVAL  695

tRNA-synt_2c: domain 1 of 1, from 26 to 745: score 726.7, E = 1.1e-214
          *->EIRqtFLdFFekkGHtvvpSsplvPrRnDPtLLFtNAGMnqFKpiFl
           E R+ F +FF++k+H++++Ss+++P nD tLLFtNAGMnqFKp +l
  W02B12.6  26  ELRKSFYEFFKSKNHEILRSSSVIPDENDGTLLFTNAGMNQFKPLIL 72

          GgedPnsDkppynRAtnsQkCIRaGGKHNDLENVGkTaRHHTFFEMLGNF
          +     +++R++n QkCIRaGGKHNDL++VGk+ H+TFFEM+GN+
  W02B12.6  73 SST-------ESRRVANIQKCIRAGGKHNDLDDVGKDLHHQTFFEMMGNW 115

          SFGyedkeDYF.KeEAIefAWELLTSkvlgLpperLyvTVyedDdkaGLe
          SF+   D F+KeEA+ +AWE+L+ + lg+ ++rLyv+++++ +k+GL+
  W02B12.6  116 SFN-----DAFsKEEACRYAWEYLV-EILGINADRLYVSYFGGIEKLGLP 159

          PdgEAyeiWekivGipeeRIlrfgdkDNFWemGdtaiGkGPCGPCSEIfY
          d E++eiW+ i+ + ++RIl+f  NFWemG   GPCGPC+EI+Y
  W02B12.6  160 EDRECREIWKRIG-VSSNRILPF-VAENFWEMGAA----GPCGPCTEIHY 203

          DRGeeiggrpagspveFgDadddrflEIWNLVFmQfNReskeDdGtlkpL
          DR  iggr+a +v+   dd ++EIWN+VFm  R+s  G + L
  W02B12.6  204 DR---IGGRDASRLVN----IDDSVVEIWNIVFMSSVRDS---CGQIRHL 243

          PkksiDTGMGLERlvaVLQnvrsNYDtDlFrplIeaieeisgvRYDpYsG
          k++iDTGMG+ERl +V Qn++sN+DtD+F p+ e++ e++++  Y+
  W02B12.6  244 GKNHIDTGMGFERLLSVVQNKTSNFDTDVFTPILEKTSELAKK---QYT- 289

          kvGdedkdetdvayRVIADHvRaltFaIADGvlPsNeGRGYVLRRILRRA
           G d  d+ +R +ADH+Ra t aI+DG++P+ +G G ++R+++RRA
  W02B12.6  290 --GSLDSRQ-DATFRLVADHIRAATVAISDGAVPDGTGCGFIVRKMMRRA 336

          vRhgrkkLGlkepNFlykLVptvvevmgdaYPELkekedfieeilelEEe
           g kLG+++  +++LVp+v++ m+++YPE+  ++i +i + EE+
  W02B12.6  337 FLQGISKLGIERY-AMSELVPVVASTMKEVYPEIHDTSTHIRKIFNDEEA 385

          rFlkTLerGlrLleelikslkkkGsktLsGedaFkLYDTYGFPvDLTqei
          +F kT+++ ++++ +++ +k  s ++sG +aF L +T+G+P+ T+e+
  W02B12.6  386 QFWKTVDKAKKMFDSVAAESK---SPIISGRKAFNLFETHGLPLAVTVEL 432

          AeerGltVDmegFekameeqrerskaavkgkgedlieldvsalkeldatg
          A++ G +VD++ Fe ++ e+++ s +a+++k     + +++
  W02B12.6  433 ARNIGREVDETEFERCRLEAQKVSQKASQFKL-------PISADDFPSH- 474

          vpgTteFlgYdtlsd.da.ykfeeaeakilalfkdgefveevlagqeggv
            ++ +Y+++ + ++y f + ++il ++kd++ e+++a++ g++
  W02B12.6  475 ----SDKEKYSYV-FrNGkYEFPQVKTRILQVYKDQQKAESLEANDRGFL 519

          vLDrTpFYAEsGGQigDtGylvyIngeggefrVedvqkygggvv.vHigk
          vL++ FY+E+GGQ DtG + +I+g  f+Ve+++k++gg v+v +g+
  W02B12.6  520 VLEECQFYGEQGGQTSDTG-HLLIDGRE-VFEVENAKKIAGGAVtVLFGR 567

          veeGslkvGdtVtavvDekrRrlimrNHTATHLLhaALrkVLGdHVdQaG
          +  +   V + De rR ++mr H+ATHLL+ AL+k LG + Q+G
  W02B12.6  568 AL-LPIRRDLRVEQKLDETRREGVMRAHSATHLLNWALQK-LGVGSGQKG 615

          SLVapdrLRFDFsHp.kaitpEELkkI....EdlvNeiIranlpVttrem
          S V+ dr RFD s ++ +++E+ ++  + E+ +e I++  +++e+
  W02B12.6  616 SSVDCDRFRFDYSTGdEDLSKEQRTELlikcEMKMREFIQNGGFTEIIET 665

          pldeAkkkkGarAlFGEk....YpGHdeVRVVsvGdpveelLanPnpews
          l+eAkk+ ++  + ++++++ +G  VRVV G       +
  W02B12.6  666 SLEEAKKIENL---QSDVkedrIGG-ASVRVVALGS------------GA 699

          lfSvELCGGTHVrnTGdIGlfkIlsEegIaaGVRRIEAvTGeeAie<-*
          + vE C GTH++  I ++ I s + +  RRI+ TG+eA +
  W02B12.6  700 DVPVECCSGTHIHDVRVIDDVAIMSDKSMGQRLRRIIVLTGKEAAA  745[DB home][top]