Motif confirmation by HMMer


hmmpfam - search a single seq against HMM database
HMMER 2.1.1 (Dec 1998)
Copyright (C) 1992-1998 Washington University School of Medicine
HMMER is freely distributed under the GNU General Public License (GPL).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HMM file:         /home/niguts/usr02/tshini/ykclst/db/Pfam_fs
Sequence file:      hmm5/seq/Y46G5A.30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Query: Y46G5A.30 CE29609 locus:snf-5 status:Partially_confirmed TR:Q9U2E0 protein_id:CAB60372.4

Scores for sequence family classification (score includes all domains):
Model    Description                Score  E-value N
--------   -----------                -----  ------- ---
SNF     Sodium:neurotransmitter symporter family  332.7  4.2e-96  2
Condensation Condensation domain             2.3    9.3  1
AMA-1    Apical membrane antigen 1          -1.1    3.8  1

Parsed for domains:
Model    Domain seq-f seq-t  hmm-f hmm-t   score E-value
--------   ------- ----- -----  ----- -----   ----- -------
AMA-1     1/1   174  196 ..   1  24 [.  -1.1   3.8
SNF      1/2   82  209 ..   1  135 [.  100.1 6.2e-27
Condensation  1/1   605  635 ..  293  325 .]   2.3   9.3
SNF      2/2   275  643 ..  186  593 ..  236.2 4.7e-67

Alignments of top-scoring domains:
AMA-1: domain 1 of 1, from 174 to 196: score -1.1, E = 3.8
          *->MkkiYcILiLsalyLinlgNfGRG<-*
             iY+I+i s + i+++N RG
  Y46G5A.30  174  LVAIYYIVIVSWIS-IYMINICRG  196

SNF: domain 1 of 2, from 82 to 209: score 100.1, E = 6.2e-27
          *->RetWsgKldFvLSvvGfaVGLGNVWRFPYLCYKNGGGAFLiPYlIfL
           R+ +++ ++FvL++ G aVGLGN+WRFP ++Y NGG AFLiPYl +
  Y46G5A.30  82  RDGFGNSFEFVLTSLGLAVGLGNIWRFPTRAYNNGGSAFLIPYLTCA 128

          ivaGIPLFFLElaLGQytreGsitvWrkKiLDKGKGIcPlFkGiGYasiv
          + G P + E  GQy + ++ ++r+    + P+++G+G++++
  Y46G5A.30  129 FLFGLPAVYFEFLTGQYQGKSPPVIFRR--------VRPILEGVGWMGVF 170

          iafyigiYYnVIiAWalyYLfsS....FTteLPWatCnnswN<-*
          +a +++iYY+VI +W  Y ++ +++F   W++Cnn+wN
  Y46G5A.30  171 VAALVAIYYIVIVSWISIYMINIcrghFAL---WSHCNNDWN  209

Condensation: domain 1 of 1, from 605 to 635: score 2.3, E = 9.3
          *->tpgsGRehiipipdiermvGwFvNtlPlrvdvd<-*
           +p +GR++i  p++ ++ GwF + lP+ + +
  Y46G5A.30  605  YPYMGRHDIY--PAVFDIFGWFLSFLPVIIVPI  635

SNF: domain 2 of 2, from 275 to 643: score 236.2, E = 4.7e-67
          *->HeSsGIsdlGelrWeLtlCLllaWivvYfclwKGVksGsGKVVYFTA
           + SsG d+G+++W++ +  ++W++ + + KG k  GK++Y++
  Y46G5A.30  275  QPSSGMLDFGGFNWPVFAAMSVCWLLTGLGILKGAKI-MGKISYVSV 320

          TFPYvvLivLLiRGVTLPGAadGIkfYL.tPdfskLldPqVWiDAatQIF
          ++PYv +vL+i GV+ G  G++ Y++tP+ kL +  W +A+ Q +
  Y46G5A.30  321 LVPYVLVVVLFINGVFQDGSGVGLEMYFgTPNYTKLYEQDTWTEALKQLC 370

          FSLGiGFGvLiAlaSYNkfhNNcYrDaiivsfiNsiTSflAGFvIFSiLG
          FSL++G G+Li l+SY + NN+ rDa+iv + + S++ G ++F+ LG
  Y46G5A.30  371 FSLSVGHGGLISLSSYSPKRNNIFRDALIVIIGDTTMSLVGGGAVFATLG 420

          FMANIvqeqGvpHvNlSalTaDYsvYdvIseVAeseFvLgLaClEDELdK
          + A  ++G++        + +V +s
  Y46G5A.30  421 YLA---KATGQD----------------VKDVVKS--------------- 436

          VqGPGLAFiaYPeAvtmlPlSpfWavLFFlMLltLGLDSqFggvEgiITA
           G +LAF++YPeA+t +P++ +W ++FFlML +LG + ++ v ++ +
  Y46G5A.30  437 --GLSLAFVVYPEAMTRMPVPWLWCFIFFLMLFLLGASTEIALVDVFCSC 484

          lvDefprvlilkkrrelftlgvcvasfligLlmvTeGGiYvftLFDdYaA
          + D +p  ++++r+ +++++ c  ++igL++ T++G Y+f++FD+YaA
  Y46G5A.30  485 IYDQYP---RFRNRKWIVVIAWCSVLYCIGLVFSTRAGYYWFEMFDEYAA 531

          sGfsLLfvvflEciavawvYGidrFyddIkeMlGF..........rPgly
          + fs + v +E+++ +++YG ++ ddI+e +G +++ ++ + ++y
  Y46G5A.30  532 G-FSSVCTVVCELLVMMYIYGFRNVRDDITEVVGHarnkftgaigAHSWY 580

          wklCWkfvsPlillfif.ifslvqyGlkPltYnnvIKEAEyYvYPnWava
          +  W ++sP i+l +++++++ y  + ++     +YP+ +
  Y46G5A.30  581 FTANWMVISPSIALILVgLSFVREY----PYMGRH------DIYPAVFDI 620

          lGWlmALSSmlciPlymiyklls<-*
          +GW+++ + ++ +P++m++ +++
  Y46G5A.30  621 FGWFLSFLPVIIVPIFMLLNFIR  643[DB home][top]